Lean & Agile Project Management (32 hores)

Aquests darrers anys està agafant cada vegada mes força una nova tendència en com dirigir i executar els projectes, a on se fa mes important satisfer les necessitats dels clients, acceptant els canvis per aprofitar avantatges competitives, i aportar resultats continuats amb el menor temps possible.

El món que hem creat es el producte del nostre pensament, el qual no el podrem canviar sense canviar abans la nostra manera de pensar” – Albert Einstein.

Per què necessit aquest curs?

Per trobar noves formes de dirigir i participar als projectes amb la finalitat de aconseguir resultats amb menys temps, menys costs, i satisfent per davant de tot als clients.

Visió general i objectius

Aconseguir entendre i aprendre el principis bàsics i tècniques del Lean & Agile Project Management aplicables dins qualsevol àmbit i sector.

Què aprendré?

Principis a aplicar, noves tècniques i habilitats  per col·laborar, motivar, comunicar millor, així com també aconseguir aportar els resultats desitjats amb el menor temps i cost possible i amb una major qualitat.

Contingut

 • Agile Management front el cicles de vida en Cascada
 • Agile Management aplicat a la direcció de projectes
 • Lean Management aplicat a la direcció de projectes
 • Principis i tècniques a aplicar
 • Roles i perfils de responsabilitats
 • Metodologies i eines disponibles

Em pot ser útil?

Sí, sigui quina sigui la meva professió o sector d’activitat, tots podem beneficiar-nos de les noves tècniques i pràctiques de la gestió àgil i lean de projectes.

Perfils als quals va dirigit

Qualsevol persona que tingui uns mínims coneixements en Direcció de Projectes i vulgui conèixer i treure el màxim profit a les noves tècniques i habilitats de gestió lean i àgil.

Qui l’imparteix?

 • Tomeu Cabot
 • Antònia Mas
 • Xema Gilabert
 • Milos Jovanovic
 • Toni Mesquida

Quina és la Metodologia que s’usa per a impartir-lo?

Realització de multitud d’exercicis pràctics que els alumnes faran en grups per assolir el coneixement dels principis, conceptes i tècniques a aplicar davant diversos casos pràctics.

Relació amb altres cursos

Atès que aquest curs introdueix una formació que aporta una sèrie de competències transversals en gestió de projectes, tots els altres cursos són complementaris.