Parlar en públic, una competència necessària (20 hores)

L’oratòria és un art antic, sempre útil i necessari. La qüestió de la comunicació i el seu bon funcionament, sense obstacles ni interferències, és un dels problemes humans fonamentals de les organitzacions culturals, industrials i comercials.

“El món es divideix entre els que saben explicar històries i els que no” G. García Márquez.

Per què necessit aquest curs?

Perquè les capacitats comunicatives influeixen directament sobre la nostra credibilitat, com a ponents i com a persones. Un bon domini dels recursos comunicatius ens estimula i dóna força i sentit a allò que fem.

Visió general i objectius

Formar als participants en el coneixement i en l’ús de les eines imprescindibles per organitzar millor els missatges públics, dotant els discursos i les presentacions d’una major eficàcia.

Què aprendré?

  • A revisar els fonaments bàsics de l’oratòria
  • A preparar presentacions, tant des del punt de vista de l’estructura com del contingut
  • A construir el guió, el fons i la forma d’una presentació
  • A ser més convincent i transmetre credibilitat

Contingut

  • Què és l’oratòria?
  • Obstacles i avantatges de l’orador
  • Decàleg per a parlar en públic
  • El discurs i el seu mètode
  • Claus del contingut del discurs

Em pot ser útil?

Sí, independentment de la feina que faci o del sector al qual em dediqui. Tots necessitam parlar en públic, també en el nostre dia a dia.

Perfils als quals va dirigit

Qualsevol persona que tengui interès en millorar les seves capacitats comunicatives.

Qui l’imparteix? Mila Melero

Llicenciada en Ciències de la Informació, Periodisme i Comunicació audiovisual. 25 anys de carrera professional a radio, televisió i premsa escrita i digital. 10 anys de docència universitària i ocupacional en habilitats comunicatives principalment en el marc dels recursos humans de les empreses. Assessoria personalitzada en temes de comunicació. Especialització en oratòria general i formació de portaveus.

Quina és la Metodologia que s’usa per a impartir-lo?

Conceptes teòrics, pràctica i participació dels alumnes. Gravació de vídeos i fotografies per utilització com a material didàctic.

Relació amb altres cursos

Expert Universitari en Direcció de Projectes (Project Management). Títol propi de postgrau de la UIB (16 crèdits europeus).