CCPM pràctic per a monoprojectes (12 + 4 hores)

Critical Chain Project Management (CCPM) aconsegueix millores substancials en la velocitat, productivitat i predictibilitat dels projectes. Gràcies a que aporta focus i visibilitat, els Directors de Projecte poden prendre decisions adequades per a enfrontar-se a la complexitat inherent en els projectes.

Per què necessit aquest curs?

Perquè per a dur CCPM de la teoria a la pràctica fan falta habilitats i instruments informàtics que no solen ensenyar-se en les formacions estàndard que reben els Directors de Projecte.

Visió general i objectius

Mitjançant la combinació de la base conceptual, els elements metodològics i la utilització de les aplicacions informàtiques, els assistents tendran una visió clara de què és CCPM i com s’aplica en situacions monoprojecte.

Què aprendré?

 • A aplicar els conceptes de CCPM en situacions monoprojecte.
 • La metodologia i operativa per a planificar, executar i controlar el projecte amb CCPM.
 • La utilització de l’aplicació informàtica ProChain® Project Scheduling.

Contingut

 • El model de gestió CCPM (sessió introductòria opcional).
 • Construcció de la xarxa de tasques.
 • Programació i optimització CCPM.
 • Execució i control del projecte.

Continguts de les sessions

1. El modelo de gestión de proyectos de CCPM.

 • 1.1.    Características, problemáticas y necesidades de la gestión de proyectos.
 • 1.2.    Diagnóstico de la problemática en monoproyectos.
 • 1.3.    Planificación y programación CCPM en monoproyectos.
  • 1.3.1. Concepto de Cadena Crítica.
  • 1.3.2. Concepto de Buffer.
 • 1.4.    Ejecución y control de proyectos mediante Gestión de Buffers.

2. Construcción de la red de tareas del proyecto.

 • 2.1.    Construcción de la estructura funcional.
 • 2.2.    Análisis de la estructura funcional.
 • 2.3.    Asignación de recursos.
 • 2.4.   Estimación de duraciones en función de su probabilidad: Focus y Low Risk Duration©.

3. Programación del proyecto.

 • 3.1.    Análisis de capacidad y saturación de recursos.
 • 3.2.    Parametrización y aplicación de la programación:
  • 3.2.1. Nivelación de cargas.
  • 3.2.2. Identificación de la Cadena Crítica.
  • 3.2.3. Inserción de Buffers.
 • 3.3.    Análisis y optimización de la programación.
 • 3.4.  Simulación y valoración de alternativas para la protección y reducción del plazo.
 • 3.5.    Obtención de los outputs de la programación:
  • 3.5.1. Calendario de entregas realista del proyecto.
  • 3.5.2. Calendario de inicios de cadenas de actividades.

4. Ejecución y control del proyecto.

 • 4.1.    Gestión inicial de tareas y de recursos.
 • 4.2.    Seguimiento y actualización del estado de las tareas.
 • 4.3.    Gestión de Buffers.
 • 4.4.    El estado del proyecto.
 • 4.5.    Detección de amenazas de incumplimiento y identificación de sus causas.
 • 4.6.    Gestión continua de tareas y de recursos.
 • 4.7.    Búsqueda de información durante la gestión del proyecto.
 • 4.8.  Toma de decisiones adecuada para la protección de los compromisos del proyecto.

Em pot ser útil?

Si la seva feina actual o futura està relacionada amb el project management, el curs aporta elements pràctics d’aplicació immediata.

Perfils als quals va dirigit

Profesionals involucrats en la planificació, execució i control de projectes.

Qui l’imparteix? Pau Servera

Soci de teocéconsultors on des de fa 13 anys es dedica a la implantació del mètode de gestió de projectes CCPM en múltiples organitzacions tant industrials com de serveis. Al llarg de quasi 30 anys d’exercici professional ha treballat com a consultor, formador i gerent d’empreses, ONGs i Administració Pública.

Quina és la Metodologia que s’usa per a impartir-lo?

Els exercicis pràctics -individuals i en grup- són l’eix central del curs. Els assistents rebran una llicència de formació de ProChain® per a monoprojectes. És necessari assistir amb ordinador personal que tengui instal·lat Microsoft Project® (és suficient en la versió gratuita de prova).

Relació amb altres cursos

Expert Universitari en Direcció de Projectes (Project Management). Títol propi de postgrau de la UIB (16 crèdits europeus).

Informació acadèmica

El curso es composa de 1+3 sessions. La primera no fa falta que la realitzin aquelles persones que hagin cursat el curs d’Expert Universitari en Direcció de Projectes de l’any acadèmic 2012/2013.
Horari: Dimecres a divendres de 18 a 22 i dissabte de 9:30 a 13:30
Data: Pendent
Lloc: Edifici Sa Riera
Preu: 240 € (320 € con la amb la sessió introductòria).
Mínim número d’assistents: 13 Màxim: 25