Curs intensiu de direcció de projectes (36 hores)

Aquest curs pretén proporcionar una formació intensiva en el camp de la direcció de projectes, donar a conèixer l’estàndard PMBOK® del PMI® i acreditar una formació en gestió de projectes superior a 35 hores, requisit indispensable per poder obtenir la certificació professional PMP®.

Per què necessit aquest curs?

Perquè m’ajudarà a sistematitzar les tasques de gestió de projectes. Perquè podré realitzar la meva feina d’una manera més eficient i controlada.

Visió general i objectius

Proporcionar els fonaments de la gestió de projectes utilitzant la guia del PMBOK®.

Què aprendré?

 • Adquiriré  coneixement relacionat amb les distintes àrees de gestió d’ un projecte.
 • A utilitzar eines i tècniques específiques que m’ajudaran a realitzar una gestió més eficient dels recursos, al compliment dels terminis i al control dels costs.

Contingut

 • Definir l’abast del projecte
 • Organitzar el projecte en tasques
 • Distribuir les activitats en el temps
 • Determinar l’equip
 • Calcular el pressupost
 • Avaluar els riscs del projecte
 • Vigilar la qualitat dels resultats

Em pot ser útil?

Sí, tant si no tenc experiència gestionant projectes, com si ja em dedic a això. En el primer cas perquè m’aportarà el coneixement, habilitats, tècniques i eines necessàries per a una gestió eficaç de projectes. En el segon, perquè m’ajudarà a identificar les bones pràctiques derivades de la meva experiència prèvia i sistematitzar la meva feina utilitzant els nous conceptes apresos.

Perfils als quals va dirigit

Qualsevol professional que estigui interessat en la professió de director de projectes o que hagi d’exercir funciones de gestió.

Qui l’imparteix? 

 • Antònia Mas. Professora Titular de la UIB. Directora del curs de postgrau “Expert Universitari en Project Management” de la UIB.
 • Toni Mesquida. Professor de la UIB i coordinador del curs de postgrau “Expert Universitari en Project Management” de la UIB.
 • José María Gilabert. UIB. Eines de suport a la Gestió de Projectes

Quina és la Metodologia que s’usa per a impartir-lo?

Els conceptes que s’introduiran durant el curs, es presentaran utilitzant un cas pràctic.

Relació amb altres cursos

Els seminaris L’art de negociar (4 hores) i Eines per a optimitzar la meva feina (8 hores), li permetran aprofundir sobre alguns dels conceptes introduïts de manera general durant el curs.

Formació InCompany

Si desitja realitzar aquest curs en la seva empresa sol·liciti informació contactant amb projectmanagement@uib.es