La gestió de projectes en 4 hores

Un projecte és un conjunt d’activitats relacionades orientades a crear un producte, resultat o servei únic. Gestionar un projecte consisteix a traçar un pla per complir els objectius establerts amb els recursos assignats, en termini, cost i qualitat.

“Algun dia no és un dia de la setmana i l’esperança no és un pla” (Thomas Kennedy,@ThePMCoach)

Per què necessit aquest curs?

Perquè m’ajudarà a observar els avantatges d’organitzar la meva feina i de dirigir la meva organització per projectes. Perquè m’ajudarà a reconèixer tots els aspectes que podria planificar i controlar.

Visió general i objectius

Aquest curs mostrarà els coneixements que hauria de tenir per dirigir un projecte i els avantatges que li reportaria fer-ho sota aquesta visió.

Què aprendré?

  • A Identificar quins són els diferents elements que intervenen en la gestió d’un projecte que podrien ser útils en la meva feina.
  • A crear l’acta de constitució d’un projecte.

Contingut

  • Definir l’abast del projecte
  • Organitzar el projecte en tasques
  • Distribuir les activitats en el temps
  • Determinar l’equip que realitzarà les tasques
  • Calcular el pressupost
  • Tenir en compte els riscs del projecte
  • Vigilar la qualitat dels resultats del projecte
  • Controlar l’execució del projecte

Em pot ser útil?

Sí, sigui quina sigui la meva professió o sector d’activitat. Tots realitzam projectes. També en la nostra vida quotidiana.

Perfils als quals va dirigit

Qualsevol persona que tengui interès en conèixer en què consisteix la gestió per projectes.

Qui l’imparteix? Antònia Mas

Professora Titular de la UIB. Directora del curs de postgrau “Expert Universitari en Project Management”. Presidenta de l’Associació de Project Management de les Illes Balears (PM-IB). Més de 10 anys d’experiència en Gestió de projectes. Impartició de cursos de grau i de postgrau-màster. Consultoria per a la implantació de processos de gestió de projectes en empreses del sector TIC. Aplicació de pràctiques de gestió en la docència.

Quina és la Metodologia que s’usa per a impartir-lo?

Els conceptes que s’introduiran durant el curs, es presentaran utilitzant un cas pràctic.

Relació amb altres cursos

Atès que aquest curs representa la primera presa de contacte amb la gestió de projectes, tots els altres cursos que s’ofereixen són complementaris.

Formació InCompany

Si desitja realitzar aquest curs en la seva empresa sol·liciti informació contactant amb projectmanagement@uib.es